mask

Aktualności  i  informacje

Zwolnienia podstawowe instalacji kasy fiskalnej w 2014 roku

Konieczność instalacji kasy fiskalnej opóźnia lub eliminujeszeroki zestaw zwolnień. By sprawdzić czy zwolnienie dotyczy danej działalności należy na początku upewnić się, czy podatnik nie wykonuje czynnościzobowiązujących do ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży (całości obrotu).

Czytaj więcej

Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT - zmiany 2014

Od 1 kwietnia 2014roku zmianie ulegają zasady, na jakich dokumentowane muszą być czynnościopodatkowane. Po stronie nabywcy towarów lub usług zmniejsza się zakresdokumentów, które mogą ograniczyć prawo odliczania.

Czytaj więcej

Rozłożenie płatności na raty a korekta kosztów podatkowych

W jednomyślnej linii orzeczniczej organów podatkowych, zakupów systemie płatności ratalnej podlega ograniczeniom przeciwdziałającym zatorom płatniczym, przewidzianym w art. 15b ustawy o CIT.

Czytaj więcej

Zmiana momentu podatkowego w podatku VAT od stycznia 2014 roku

Z dniem 1 stycznia2014 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące momentu powstawania obowiązkupodatkowego w podatku VAT. Dotyczą zarówno zasad ogólnych, jak i modyfikujądotychczasowe szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego.

Czytaj więcej

Nowe zasady opodatkowania usług w 2014 roku

W 2014 r. zmienia się zasada, zgodnie z którą przywiększości transakcji rozpoznawano podatek VAT w dacie wystawienia faktury,przy czym nie później niż 7 dni od dnia wydania towarów lub wykonania usługi.

Czytaj więcej

Faktura zaliczkowa w roku 2013

Od stycznia 2013 r. inaczej niż dotychczas dokumentować należy otrzymanie kwoty całości lub części należności. Zmianie uległy zasady wystawiania faktur zaliczkowych.

Czytaj więcej

Faktura wewnętrzna - zmiany VAT obowiązujące od stycznia 2013

Od stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących: nieodpłatne dostawy towarów zrównane z odpłatnymi, nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnymi, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Czytaj więcej

Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zmiany w roku 2013

Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady powstania obowiązku podatkowego u podatników, którzy rozliczają transakcje: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Czytaj więcej

Zwrot VAT zabezpieczeniem bankowym

Od 2013 r. zwrot VAT można będzie traktować jako formę zabezpieczenia kredytu bankowego. Podatnik ma prawo złożyć upoważnienie organowi podatkowemu, by ten zwrotu podatku nie dokonywał bezpośrednio na jego rachunek, lecz przekazywał go na rzecz banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Czytaj więcej

Mały podatnik – zmiany w roku 2013

Dotychczasowe zasady rozliczeń małych podatników stosujących metodę kasową zmieniają się i uzależniają głównie od daty płatności za fakturę. Nie będzie się już liczył 90 dzień po dacie wydania towaru lub wykonania usługi.

Czytaj więcej