mask

Aktualności  i  informacje

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to szansa na uniezależnienie się od pracodawców czy zleceniodawców, ale i wiele obowiązków. Jednym z nich jest płacenie podatków. Oczywiście w przypadku kiedy jest się zatrudnionym na umowę o pracę, również należy ponosić świadczenia na rzecz państwa. Niemniej jednak prowadząc firmę, trzeba dopilnować znacznie większej liczby spraw niż wtedy, gdy pracuje się na etacie.

Czytaj więcej

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Księgowość to jedna z podstawowych rzeczy związanych z prowadzeniem własnej działalności. Polega ona na rejestrowaniu odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarczej. W związku z tym bardzo ważne jest to, aby księgowość była prowadzona w sposób przejrzysty i uporządkowany.

Czytaj więcej

Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

Księgowość jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Zajmuje się rejestracją wszystkich wydarzeń finansowych dotyczących danej firmy i jako taka jest częścią składową rachunkowości. Prawo polskie zobowiązuje przedsiębiorców do zapisywania w księgach rachunkowych wszystkiego, co jest robione w ich firmach. W wyniku profesjonalnie prowadzonej księgowości powstaje przejrzysty obraz prowadzonej działalności oraz finansów przedsiębiorstwa, w którym ujęte są wszystkie wydarzenia finansowe przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej

Częste błędy księgowe popełniane przez przedsiębiorców

Środki trwałe to wszystkie elementy składające się na rzeczowe aktywa trwałe przedsiębiorstwa. Mają one (w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych) postać fizyczną, wyróżniają się długim czasem użytkowania (minimum 1 rok) i są regularnie wykorzystywane podczas pracy na własne potrzeby jednostki albo oddawane do używania innym podmiotom na mocy umowy najmu lub dzierżawy.

Czytaj więcej

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszło kilka zmian w podatkach, o których warto wiedzieć, aby uniknąć błędów i nieprzyjemnych sytuacji. W dzisiejszym wpisie znajdziecie najważniejsze zmiany podatkowe obowiązujące od 2020 roku, o których muszą pamiętać zarówno podatnicy, jak i biura rachunkowe!

Czytaj więcej

Zmiana Kodeksu pracy w 2015 roku

W 2015 roku nastąpiły zmiany w prawie pracy polegające na zwiększeniu wysokości płacy minimalnej, wprowadzeniu ułatwień związanych z dostarczaniem wstępnych badań lekarskich, a także oskładkowaniem wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Czytaj więcej

Ułatwienia od roku 2015 – zaliczki od osób fizycznych a korzystanie z kasy fiskalnej

Na podstawie przepisu w ustawie PTU, od 2015 możliwe jest potraktowanie zaliczek rejestrowanych na kasie, jako przychód z działalności zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku VAT.

Poprzednio zaliczki otrzymane od osób fizycznych w różnych okresach stanowiły spory problem organizacyjny dla przedsiębiorcy. Nowe rozwiązanie ma być znaczącym ułatwieniem dla przedsiębiorców korzystających z kasy fiskalnej.

Czytaj więcej

Od stycznia ważne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Z dniem 1 stycznia 2015 roku nastąpiły zmiany w podatkach. Na mocy nowych przepisów zmianie uległy zasady tzw. cienkiej kapitalizacji. Do kosztów uzyskania przychodu nie będą mogły być zaliczane odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych pośrednio. Do tej pory ograniczenie to dotyczyło wyłącznie podmiotów powiązanych bezpośrednio.

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczeń podatku od towarów i usług w 2015 roku

Do Sejmu wniesiony został rządowy projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmiany mają obejmować między innymi zasadę obliczania korekt rocznych i odliczania VAT dla celów mieszanych, a także odliczeń VAT od towarów wykorzystywanych dla celów osobistych, ulgi za złe długi, mechanizmu odwrotnego obciążenia, informacji podsumowujących, mechanizmu odpowiedzialności solidarnej.

Czytaj więcej

Od 2015 roku kasa fiskalna bez zwolnień do 20.000 zł obrotu

Od 2015 roku mechanicy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, kosmetyczki nie będą miały możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Zmianie ulęgną również zasady dotyczące pozostałych podatników.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projektowane zmiany mają spowodować instalację kasy fiskalnej w każdym warsztacie samochodowym, kancelarii prawnej, gabinecie lekarskim, czy też stomatologicznym.

Czytaj więcej