mask

Aktualności i informacje

Częste błędy księgowe popełniane przez przedsiębiorców

Środki trwałe to wszystkie elementy składające się na rzeczowe aktywa trwałe przedsiębiorstwa. Mają one (w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych) postać fizyczną, wyróżniają się długim czasem użytkowania (minimum 1 rok) i są regularnie wykorzystywane podczas pracy na własne potrzeby jednostki albo oddawane do używania innym podmiotom na mocy umowy najmu lub dzierżawy.

Czytaj więcej

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszło kilka zmian w podatkach, o których warto wiedzieć, aby uniknąć błędów i nieprzyjemnych sytuacji. W dzisiejszym wpisie znajdziecie najważniejsze zmiany podatkowe obowiązujące od 2020 roku, o których muszą pamiętać zarówno podatnicy, jak i biura rachunkowe!

Czytaj więcej

Zmiana Kodeksu pracy w 2015 roku

W 2015 roku nastąpiły zmiany w prawie pracy polegające na zwiększeniu wysokości płacy minimalnej, wprowadzeniu ułatwień związanych z dostarczaniem wstępnych badań lekarskich, a także oskładkowaniem wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Czytaj więcej

Ułatwienia od roku 2015 – zaliczki od osób fizycznych a korzystanie z kasy fiskalnej

Na podstawie przepisu w ustawie PTU, od 2015 możliwe jest potraktowanie zaliczek rejestrowanych na kasie, jako przychód z działalności zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku VAT.

Poprzednio zaliczki otrzymane od osób fizycznych w różnych okresach stanowiły spory problem organizacyjny dla przedsiębiorcy. Nowe rozwiązanie ma być znaczącym ułatwieniem dla przedsiębiorców korzystających z kasy fiskalnej.

Czytaj więcej

Od stycznia ważne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Z dniem 1 stycznia 2015 roku nastąpiły zmiany w podatkach. Na mocy nowych przepisów zmianie uległy zasady tzw. cienkiej kapitalizacji. Do kosztów uzyskania przychodu nie będą mogły być zaliczane odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych pośrednio. Do tej pory ograniczenie to dotyczyło wyłącznie podmiotów powiązanych bezpośrednio.

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczeń podatku od towarów i usług w 2015 roku

Do Sejmu wniesiony został rządowy projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmiany mają obejmować między innymi zasadę obliczania korekt rocznych i odliczania VAT dla celów mieszanych, a także odliczeń VAT od towarów wykorzystywanych dla celów osobistych, ulgi za złe długi, mechanizmu odwrotnego obciążenia, informacji podsumowujących, mechanizmu odpowiedzialności solidarnej.

Czytaj więcej

Od 2015 roku kasa fiskalna bez zwolnień do 20.000 zł obrotu

Od 2015 roku mechanicy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, kosmetyczki nie będą miały możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Zmianie ulęgną również zasady dotyczące pozostałych podatników.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projektowane zmiany mają spowodować instalację kasy fiskalnej w każdym warsztacie samochodowym, kancelarii prawnej, gabinecie lekarskim, czy też stomatologicznym.

Czytaj więcej

Zwolnienia podstawowe instalacji kasy fiskalnej w 2014 roku

Konieczność instalacji kasy fiskalnej opóźnia lub eliminujeszeroki zestaw zwolnień. By sprawdzić czy zwolnienie dotyczy danej działalności należy na początku upewnić się, czy podatnik nie wykonuje czynnościzobowiązujących do ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży (całości obrotu).

Czytaj więcej

Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT - zmiany 2014

Od 1 kwietnia 2014roku zmianie ulegają zasady, na jakich dokumentowane muszą być czynnościopodatkowane. Po stronie nabywcy towarów lub usług zmniejsza się zakresdokumentów, które mogą ograniczyć prawo odliczania.

Czytaj więcej

Rozłożenie płatności na raty a korekta kosztów podatkowych

W jednomyślnej linii orzeczniczej organów podatkowych, zakupów systemie płatności ratalnej podlega ograniczeniom przeciwdziałającym zatorom płatniczym, przewidzianym w art. 15b ustawy o CIT.

Czytaj więcej