mask

Przydatne linki

praca z komputeremBEZPŁATNE FAKTUROWANIE ON-LINE
www.efaktury.org

BEZPŁATNE DRUKI ON-LINE
www.druki.gofin.pl


Urzędyskarbowe w Łodzi i województwie łódzkim

www.izbaskarbowa.lodz.pl/123/

Tutaj sprawdzisz aktualne SKŁADKI ZUS:
www.zus.pl/default.asp?p=1& =35

Krajowa Informacja Podatkowa

www.kis.gov.pl/start

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

www.uokik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy

www.pip.gov.pl/


Główny Inspektorat Sanitarny

www.gis.gov.pl/


Diety - podróże krajowe:
www.pit.pl/diety_podroze_krajowe_245.php

Diety - za podróże zagraniczne:
www.pit.pl/diety_zagranica_247.php

Kilometrówka:
www.pit.pl/kilometrowka_podroz_sluzbowa_251.php

KALKULATORY PODATKOWE
www.pit.pl/kalkulatory/

Wszelkie informacje na temat podatku VAT, aktualne przepisy, zmiany w przepisach
www.vat.pl/

Skala podatkowa PIT
www.wskazniki.pit.pl/skala_podatkowa_pit_190.php

Ryczałt ew encjonowany
www.pit.pl/ryczalt_ew encjonowany_pit_192.php

Wszelkie informacje na temat podatku PIT, aktualne przepisy, zmiany w przepisach
www.pit.pl/

INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
isap.sejm.gov.pl/

 

SPRAWDŹ SWOJEGO KONTRAHENTA

KOMISJA EUROPEJSKA. Potwierdzenie rejestracji VAT w Unii Europejskiej - VIES

ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

CE G. Centralna Ew encja i Informacja o Działalności Gospodarczej

http://prod.ce g.gov.pl

Krajowy Rejestr Sądowy

krs.ms.gov.pl/

Sprawdź numer REGON

www.stat.gov.pl/regon/

Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON

baza-gus.pl