mask

Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zmiany w roku 2013

Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady powstania obowiązku podatkowego u podatników, którzy rozliczają transakcje:

  • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

W przypadku WDT realizowanej w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc dostawę uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

W zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Dla nabycia realizowanego w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc WNT uważa się za dokonane z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia nabyć towarów.

W zakresie WNT nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, dokumentujących nabycie.

Czytaj cały artykuł na www.vat.pl