mask

KARTA PODATKOWA I RYCZAŁT – ŁÓDŹ

kalkulator i segregatorKarta podatkowa jest jedną z najłatwiejszych formy opodatkowania, na jaką zdecydować się mogą mali i średni przedsiębiorcy lub rzemieślnicy. Karta podatkowa zapewnia stałą kwotę podatku. Niezależenie od tego, jakie miesięczne przychody odnotowała firma, kwota podatku nie ulega zmianie. Jest to uproszczona forma rozliczenia, której zasady regulowane są przez Ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • kontynuują opodatkowanie kartą podatkową po 31.12.2021,
  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,
  • prowadzą działalność, która określona jest w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • nie prowadzą innej działalności gospodarczej poza jedną działalnością wskazaną w zgłoszeniu,
  • małżonek właściciela nie prowadzi działalności w tym samym zakresie.

 

Karta podatkowa to rozwiązanie, które daje przedsiębiorcom szereg zalet, takich jak uproszczone rozliczenia podatkowe oraz niższe koszty administracyjne. Przedsiębiorca płaci stałą kwotę podatku niezależnie od uzyskanego dochodu, co może być szczególnie korzystne dla osób prowadzących działalność o niewielkim obrocie. W przypadku karty podatkowej przedsiębiorca nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych ani ewidencji sprzedaży i zakupów. Wystarczy jedynie prowadzić ewidencję przychodów.

 

Oferta

Ryczałt jest kolejną formą opodatkowania, w której przedsiębiorca odprowadza podatek w z góry ustalonej wysokości. Jest on opłacany od przychodu bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Z ryczałtu mogą skorzystać firmy, których przychody w poprzedzającym roku nie przekroczyły równowartości 150.00 tys. euro. Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić ewidencję przychodów, w której uwzględnia wszystkie przychody z prowadzonej przez siebie działalności. W ramach doradztwa podatkowego pomagamy przedsiębiorcom wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Bierzemy pod uwagę charakter działalności.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących małe firmy czy jednoosobowe działalności gospodarcze. Oszczędność czasu, uproszczone rozliczenia oraz przewidywalność obciążeń podatkowych to tylko niektóre z zalet tego systemu opodatkowania. Warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Klientom rozliczającym się na tej podstawie oferujemy prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz rejestrowanie przychodów w ewidencji przychodów.

Sporządzamy również:

  • informacje i deklaracje podatkowe,
  • zeznania roczne,
  • sprawozdania do urzędu statystycznego i informacji do NBP,
  • przelewy podatkowe.

 

Udzielamy kompleksowego wsparcia merytorycznego zarówno w naszym biurze znajdującym się w Łodzi, jak i przez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.