mask

Zwolnienia podstawowe instalacji kasy fiskalnej w 2014 roku

Szeroki zestaw zwolnień opóźnia lub eliminuje konieczność instalacji kasy fiskalnej.

Rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Finansów obniża kwoty zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji do 20 000 zł. Przekroczenie tej kwoty obliguję podatnika do rejestrowania obrotów za pomocą kas fiskalnych.

Do limitu obrotu nie są wliczane czynności dokonywane na rzecz innych podatników. Do limitu wlicza się natomiast sprzedaż dokumentowaną fakturami na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, chyba że cała sprzedaż podatnika będzie dokumentowana w sposób szczególny, np. w związku z całą sprzedażą w systemie wysyłkowym lub w związku ze liczbą faktur w roku podatkowym nie przekraczającą limitów.

Czytaj cały artykuł na www.vat.pl