mask

Mały podatnik – zmiany w roku 2013

Dotychczasowe zasady rozliczeń małych podatników stosujących metodę kasową zmieniają się i uzależniają głównie od daty płatności za fakturę.

Nie będzie się już liczył 90 dzień po dacie wydania towaru lub wykonania usługi.

Zasady powstania obowiązku podatkowego według zasad kasowych od 1 stycznia 2013 r. stosować należy w przypadku (odmiennie niż dotychczas):

  • likwidacji działalności gospodarczej – przy rozwiązaniu spółki osobowej lub zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT,
  • importu towarów,
  • objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną,
  • objęcia procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu i pobierania opłat wyrównawczych lub opłat o podobnym charakterze i braku długu celnego,
  • eksportu towarów (w tym w związku z otrzymywanymi zaliczkami),
  • importu usług i dostawy towarów dla których podatnikiem jest ich nabywca

Czytaj cały artykuł na www.vat.pl