mask

Faktura wewnętrzna - zmiany VAT obowiązujące od stycznia 2013

Od stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących:

  • Nieodpłatne dostawy towarów zrównane z odpłatnymi,
  • Nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnymi,
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca
  • Dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Brak obowiązku ich wystawiania nie oznacza, że podatnik nie może ich wystawiać – można bowiem kontynuować dotychczasowe zasady wystawiania dokumentów wewnętrznych dla celów księgowych, nie ma bowiem szczegółowych zasad, jakie od 1 stycznia 2013 regulowałyby potwierdzanie takich transakcji.

Faktura wewnętrzna:

  • Może zatem zawierać takie dane jak dotychczas (wówczas stanowić będzie wewnętrzny dokument, potwierdzający po prostu transakcję),
  • Może zawierać mniej danych, dokumentując po prostu transakcję,
  • Może stanowić fakturę wystawianą zgodnie z nowymi przepisami, zatem zawierać dane, które wynikają ze zmienionego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur,
  • Może nie wystawiać faktury wewnętrznej z tytułu opisanych wyżej transakcji.

Czytaj cały artykuł na www.vat.pl