mask

PROWADZENIE KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – ŁÓDŹ

dwa segregatory z dokumentamiProwadzenie ksiąg przychodów i rozchodów wiąże się z wieloma formalnościami. Zobowiązani są do tego podatnicy oraz inkasenci. Zawiłe przepisy prawa i duża liczba zasad sprawiają, że przedsiębiorcy zlecają prowadzenie ksiąg biurom księgowo-podatkowym. Powierzenie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów profesjonalnemu biuru rachunkowemu niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, profesjonalne biura, takie jak Compo System, dysponują wysoko wykwalifikowanym personelem z dużym doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Dzięki temu, przedsiębiorca może być pewien, że jego księgi są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. Współpraca z biurem rachunkowym pozwala przedsiębiorcom skupić się na realizacji celów biznesowych, nie martwiąc się o bieżące sprawy związane z księgowością i podatkami. Biuro rachunkowe zajmuje się także sporządzaniem i przekazywaniem odpowiednich dokumentów do organów podatkowych oraz innych instytucji publicznych, co gwarantuje terminowe i prawidłowe wywiązanie się z obowiązków formalnych. 

Proponujemy merytoryczną pomoc w tym zakresie. Zadbamy o prawidłowy stan całej dokumentacji. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy dostępni w naszym biurze zlokalizowanym w Łodzi. Można również skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

 

Oferta

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi najpopularniejszy rodzaj ewidencji uproszczonej. Do prowadzenia ksiąg podatkowych są zobowiązane:

  • osoby fizyczne osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie — niezależnie od profilu prowadzonej działalności.

Ofertę prowadzenia ksiąg podatkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw pragnących przyspieszyć formalności. Dzięki temu, że odciążamy przedsiębiorców od licznych formalności, mogą się skupić na innych aspektach funkcjonowania swojej firmy, na przykład pozyskiwaniu nowych zleceniodawców lub poszerzaniu zakresu usług. Obsługujemy również kadry i płace firmy.

Zajmujemy się także księgowaniem zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów oraz przygotowujemy przelewy podatkowe.

  • ewidencji VAT,
  • ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia.

Proponujemy również sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych, zeznań rocznych, oraz sprawozdań do urzędu statystycznego i informacji do NBP.

 

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów regulują pewne określone zasady. Wymaga nie tylko systematyczności i dokładności, ale także znajomości przepisów prawnych oraz zasad rachunkowości. Odpowiednio prowadzona KPiR pozwala na kontrolowanie finansów firmy oraz łatwiejsze wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Warto również korzystać z porad ekspertów oraz specjalistycznych programów księgowych, które ułatwiają zarządzanie ewidencją finansową przedsiębiorstwa. KPiR prowadzi się od pierwszego dnia roku lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Istnieją dwie możliwości jej prowadzenia: papierowa oraz elektroniczna. Każda z tych form ma swoje odrębne regulacje. Wspólną zasadą jest jednak to, że księgi muszą być sporządzane w języku polskim i w polskiej walucie. Należy je uzupełniać na bieżąco z zachowaniem rzetelności. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów przez fachowe biura rachunkowe to gwarancja rzetelnego i terminowego realizowania obowiązków rachunkowych oraz podatkowych. Dostosowanie się do obowiązujących przepisów, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz ścisła współpraca z przedsiębiorcami pozwala na efektywne zarządzanie finansami firmy.