mask

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

dwa segregatory z dokumentamiProwadzenie ksiąg przychodów i rozchodów wiąże się z wieloma formalnościami. Zobowiązani są do tego podatnicy oraz inkasenci. Zawiłe przepisy prawa i duża liczba zasad sprawiają, że przedsiębiorcy zlecają prowadzenie ksiąg biurom księgowo-podatkowym. Proponujemy merytoryczną pomoc w tym zakresie. Zadbamy o prawidłowy stan całej dokumentacji. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy dostępni w naszym biurze zlokalizowanym w Łodzi. Można również skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

 

Oferta

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi najpopularniejszy rodzaj ewidencji uproszczonej. Do prowadzenia ksiąg podatkowych są zobowiązane:

  • osoby fizyczne osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie — niezależnie od profilu prowadzonej działalności.

Ofertę prowadzenia ksiąg podatkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw pragnących przyspieszyć formalności. Dzięki temu, że odciążamy przedsiębiorców od licznych formalności, mogą się skupić na innych aspektach funkcjonowania swojej firmy, na przykład pozyskiwaniu nowych zleceniodawców lub poszerzaniu zakresu usług. Obsługujemy również kadry i płace firmy.

Zajmujemy się także księgowaniem zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów oraz przygotowujemy przelewy podatkowe.

  • ewidencji VAT,
  • ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia.

Proponujemy również sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych, zeznań rocznych, oraz sprawozdań do urzędu statystycznego i informacji do NBP.

 

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów regulują pewne określone zasady. KPiR prowadzi się od pierwszego dnia roku lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Istnieją dwie możliwości jej prowadzenia: papierowa oraz elektroniczna. Każda z tych form ma swoje odrębne regulacje. Wspólną zasadą jest jednak to, że księgi muszą być sporządzane w języku polskim i w polskiej walucie. Należy je uzupełniać na bieżąco z zachowaniem rzetelności.