mask

Obsługa księgowa i podatkowa w Łodzi

uzupełnianie dokumentów księgowychJako biuro księgowo-podatkowe zapewniamy wsparcie we wszystkich kwestiach księgowych, podatkowych oraz finansowych. Oferujemy rzetelną pomoc firmom, spółkom oraz organizacjom. Obsługę księgową i podatkową dedykujemy zarówno młodym przedsiębiorstwom, jak i tym z dużym doświadczeniem na rynku. Wszystkim klientom gwarantujemy indywidualne podejście do sprawy. Nasz zespół zajmuje się wszystkimi czynnościami w zakresie kłopotliwych i skomplikowanych formalności. Przejmujemy uciążliwe obowiązki i dbamy o to, żeby sporządzana dokumentacja była zgodna z obowiązującym prawem.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji w naszym biurze znajdującym się w Łodzi. Możesz również załatwić sprawę bez wychodzenia z domu, kontaktując się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

 

Oferta

Oferujemy:

Ponadto udzielamy porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz pomagamy w redagowaniu podań i odwołań, sporządzaniu wniosków kredytowych i wyborze formy opodatkowania. Wspieramy też osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w czynnościach rejestracyjnych.

 

Współpraca

Pracujemy na stałej umowie opartej na warunkach określonych w kodeksie cywilnym. Zakres obowiązków jest szczegółowo określony w umowie. Wynika on z prawa bilansowego, prawa podatkowego i innych przepisów określających obowiązki publiczno-prawne podmiotów gospodarczych. Bierzemy pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy w wyniku nienależytego wykonania przyjętych obowiązków. Gwarantujemy ubezpieczenie OC kontraktowe i deliktowe do kwoty 200.000 PLN. Usługi świadczymy w siedzibie biura. Współpracujemy z kancelariami adwokackimi i biegłych rewidentów.

dokumenty w segreagatorze

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księgi handlowe

Księgi handlowe

Dokumenty i kalkulator

Ryczałt, karta podatkowa

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Deklaracja podatkowa

Deklaracje podatkowe

Kalkulator

Kadry i płace