mask

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH - ŁÓDŹ

księga rachunkowaW naszym biurze możesz liczyć na pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, do czego zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy. Księgi rachunkowe to w dużym uproszczeniu zbiory danych, które gromadzą informacje o zasobach majątkowych i procesach gospodarczych. Księgi te w sposób systematyczny i chronologiczny opisują każdą kwotę, która „przepłynęła” przez konto firmy. Można w nich również znaleźć informacje dotyczące kosztów wynagrodzeń, czynszów lub innych zobowiązań finansowych. Podmioty gospodarcze mogą prowadzić księgi rachunkowe samodzielnie lub może skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Prowadzenie ksiąg handlowych staje się uciążliwe, zwłaszcza kiedy przedsiębiorstwo prężnie się rozwija. Dlatego oferujemy kompleksowe zajęcie się dokumentacją firmy.

Profesjonalne biura rachunkowe dysponują wyspecjalizowaną kadrą, która posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie przepisów podatkowych czy rozliczeń kadrowych. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewien, że jego firma przestrzega obowiązujących przepisów. Biura korzystają z zaawansowanych systemów informatycznych, które pozwalają na szybkie i sprawne zarządzanie danymi finansowymi. Pozwala to na stałe monitorowanie sytuacji finansowej firmy oraz prowadzenie analiz.

Korzystanie z usług naszego biura Compo System niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze, efektywności działania oraz dostępowi do nowoczesnych narzędzi, przedsiębiorca może skoncentrować się na rozwijaniu swojej firmy, mając jednocześnie pewność, że wszelkie sprawy związane z księgowością są prowadzone w sposób rzetelny.

 

Oferta

Księgi rachunkowe muszą prowadzić m.in.:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie, które w roku poprzedzającym roku uzyskały przychód netto wynoszący 2.000.000 euro w walucie polskiej,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowane i wymaga dobrej znajomości prawa podatkowego. Większość średnich i dużych przedsiębiorstw decyduje się skorzystać z obsługi księgowej i podatkowej. W księgach rachunkowych są zawarte uporządkowane chronologicznie zapisy uwzględniające obroty, salda, a także wykaz aktywów i pasywów.

Nasze działania obejmują pełną ewidencję finansowo-księgową zgodnie z przepisami prawa bilansowego oraz opracowanie zakładowych zasad (polityki) rachunkowości.

Zajmujemy się prowadzeniem:

 

Tworzymy:

  • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe zgodne z ustawą o rachunkowości),
  • deklaracje oraz informacje podatkowe,
  • zeznania roczne,
  • sprawozdania do urzędu statystycznego i informacji do NBP.

 

Oprócz prowadzenia ksiąg handlowych możesz liczyć na doradztwo rachunkowe i podatkowe. W tym celu można nas odwiedzić osobiście w naszej siedzibie w Łodzi, skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo.