mask

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

księga rachunkowaW naszym biurze możesz liczyć na pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, do czego zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy. Księgi rachunkowe to w dużym uproszczeniu zbiory danych, które gromadzą informacje o zasobach majątkowych i procesach gospodarczych. Księgi te w sposób systematyczny i chronologiczny opisują każdą kwotę, która „przepłynęła” przez konto firmy. Można w nich również znaleźć informacje dotyczące kosztów wynagrodzeń, czynszów lub innych zobowiązań finansowych. Podmioty gospodarcze mogą prowadzić księgi rachunkowe samodzielnie lub może skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Prowadzenie ksiąg handlowych staje się uciążliwe, zwłaszcza kiedy przedsiębiorstwo prężnie się rozwija. Dlatego oferujemy kompleksowe zajęcie się dokumentacją firmy.


Oferta

Księgi rachunkowe muszą prowadzić m.in.:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie, które w roku poprzedzającym roku uzyskały przychód netto wynoszący 2.000.000 euro w walucie polskiej,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowane i wymaga dobrej znajomości prawa podatkowego. Większość średnich i dużych przedsiębiorstw decyduje się skorzystać z obsługi księgowej i podatkowej. W księgach rachunkowych są zawarte uporządkowane chronologicznie zapisy uwzględniające obroty, salda, a także wykaz aktywów i pasywów.

Nasze działania obejmują pełną ewidencję finansowo-księgową zgodnie z przepisami prawa bilansowego oraz opracowanie zakładowych zasad (polityki) rachunkowości.

Zajmujemy się prowadzeniem:

Tworzymy:

  • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe zgodne z ustawą o rachunkowości),
  • deklaracje oraz informacje podatkowe,
  • zeznania roczne,
  • sprawozdania do urzędu statystycznego i informacji do NBP.

Oprócz prowadzenia ksiąg handlowych możesz liczyć na doradztwo rachunkowe i podatkowe. W tym celu można nas odwiedzić osobiście w naszej siedzibie w Łodzi, skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo.