mask

Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT - zmiany 2014

Od 1 kwietnia 2014 roku nastąpiła zmiana zasad dokumentowania czynności opodatkowanych. Po stronie nabywcy towarów lub usług zmniejsza się zakres dokumentów, które mogą ograniczyć prawo odliczania.

Dużej zmianie na korzyść podatników uległ katalog dokumentów pozwalających na odliczanie podatku VAT. Prawo odliczenia przysługuje podatnikowi otrzymującemu fakturę, w której kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii oraz w przypadku, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż. Oznacza to, że obowiązek prawidłowego postępowania w tym zakresie (wystawiający takie faktury będzie podatnikiem odpowiedzialnym za dopuszczenie się błędów) ciąży na wystawiającym fakturę, a nie na nabywcy. Na nabywcy towaru lub usługi nie ciąży odpowiedzialność za typowe błędy po stronie sprzedawcy.

Czytaj cały artykuł na www.vat.pl