mask

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to obowiązek wielu polskich przedsiębiorców. Osoby, które prowadzą własne biznesy, mają do wyboru: samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych lub też powierzenie tego zadania innej osobie - np. księgowemu. Warto tutaj podkreślić, że księgi rachunkowe są niezwykle istotne, gdyż zawierają wiele cennych danych dotyczących obrotów. Kto więc musi je prowadzić? Sprawdź to w naszym artykule!

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - kogo dotyczy ten obowiązek?

Ustawa o rachunkowości jasno określa, które działalności są objęte obowiązkowym prowadzeniem ksiąg rachunkowym. Są to przede wszystkim spółki handlowe oraz osobowe (tylko i wyłącznie te, które przekraczają 2 mln euro przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym). Ten obowiązek spoczywa również na bankach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych. Prowadzić księgi rachunkowe muszą też przedstawicielstwa firm zagranicznych.

Niektóre firmy decydują się na samodzielnie prowadzenie ksiąg rachunkowych, aczkolwiek zdecydowana większość z nich powierza ten obowiązek zewnętrznym firmom. Na naszym rynku nie brakuje miejsc, które zajmują się tego typu pracami - są to m.in. biura rachunkowe.

 

Z czego składają się księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe tworzy kilka elementów. Należą do nich:

  • dziennik,
  • księga główna,
  • księga pomocnicza,
  • zestawienia obrotów i sald księgi głównej,
  • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

 

Zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to jeden ze sposobów rozliczania firm, który cieszy się wieloma zaletami. Jedną z nich jest to, że możemy uzyskać bardzo dokładne informacje dotyczące wszystkich przepływów pieniędzy, jak i również każdej transakcji. Niewątpliwym plusem jest również to, że możemy uzyskać pełen obraz kondycji finansowej, jak i pomocne wskaźniki, które przydają się w podejmowaniu działań, które mają na celu poprawę funkcjonowania danego działu firmy.

Prowadząc księgi rachunkowe, możemy też bez problemu wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych, czy mamy możliwość kontrolowania zmian, które zachodzą. Jak więc możemy dostrzec, ten sposób rozliczania firmy ma bardzo wiele plusów!