mask

Nowe zasady rozliczeń podatku od towarów i usług w 2015 roku

Do Sejmu wniesiony został rządowy projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczyć mają m.in. zasad obliczania korekt rocznych i odliczania VAT dla celów mieszanych, a także odliczeń VAT od towarów wykorzystywanych dla celów osobistych, ulgi za złe długi, mechanizmu odwrotnego obciążenia, informacji podsumowujących, mechanizmu odpowiedzialności solidarnej.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wejść mają w życie od 1 kwietnia 2015 r. Wyjątkowo zmiany dotyczące zasad ustalania proporcji w przypadku działalności mieszanej, wyliczania korekt podatku oraz stawki podatku wejść mają w życie od 1 stycznia 2016 r. Zmiany w przepisach są długo zapowiadaną nowelizacją, która pierwotnie wejść miała w życie z początkiem 2015 r.

Czytaj cały artykuł na www.vat.pl