mask

Częste błędy księgowe popełniane przez przedsiębiorców

Czym charakteryzuje się profesjonalna księgowość?

Dobrze prowadzona księgowość jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe firmy. Profesjonalna księgowość powinna być prowadzona w sposób przejrzysty, aby łatwo było w niej odnaleźć wszystkie interesujące nas zapisy. Ważną cechą dobrej księgowości jest także konsekwencja i rzetelność. Jeżeli księgi rachunkowe są tak prowadzone, można z nich szybko i bez większych problemów wygenerować informacje dotyczące np. kosztów administracyjnych, ułatwiają także rozliczanie różnych dotacji otrzymanych przez przedsiębiorstwo. Przejrzyste księgi pomagają również w przeprowadzaniu oceny rentowności działalności firmy.

 

Jakie są najczęstsze błędy popełniane w księgowości firm?

Jeżeli księgowość jest prowadzona przez mało doświadczoną osobę, może w niej pojawić się sporo błędów, które prowadzą do powstania chaosu informacyjnego. Mogą one skutecznie utrudnić pracę firmy, dlatego bardzo ważne jest, aby księgi rachunkowe były prowadzone przez godne zaufania biuro rachunkowe, które zatrudnia specjalistów orientujących się w dynamicznie zmieniających się przepisach. Oto lista najczęstszych błędów księgowych popełnianych przez przedsiębiorców:

 

 1. Nieprawidłowo rozliczony podatek VAT
  Największym problemem jest identyfikowanie stawek VAT na fakturach oraz różne błędy w rozliczeniach tego podatku. Często zdarza się, że przedsiębiorcy wprowadzają do ksiąg nieprawidłową stawkę VAT albo wrzucają poniesione wydatki w koszty uzyskania przychodu.
 2. Niewłaściwe okresy ujmowania przychodów
  Częstym błędem jest księgowanie faktur sprzedaży towarów lub usług w niewłaściwych okresach. Księgowanie faktur powinno być ujęte w ewidencji w miesiącu, w którym została dokonana sprzedaż, a nie w miesiącu, w którym wystawiono fakturę.
 3. Nieprawidłowe księgowanie wydatków osobistych
  Wydatki, które można uznać za koszty poniesione przez firmę, muszą być zgodne z definicją kosztu uzyskania przychodu. Do tego typu wydatków można zaliczyć jedyne takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Często spotykanym błędem jest księgowanie wydatków osobistych na poczet działalności firmowej.
 4. Błędne ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego
  Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego jest bardzo ważnym elementem rzetelnej księgowości. W przypadku vatowców obowiązek ten powstaje już w momencie otrzymania pierwszej zaliczki na poczet wykonywanej usługi. Obowiązek podatkowy przedsiębiorców niebędących vatowcami powstaje w chwili świadczenia usługi lub sprzedaży towarów.