mask

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to szansa na uniezależnienie się od pracodawców czy zleceniodawców, ale i wiele obowiązków. Jednym z nich jest płacenie podatków. Oczywiście w przypadku kiedy jest się zatrudnionym na umowę o pracę, również należy ponosić świadczenia na rzecz państwa. Niemniej jednak prowadząc firmę, trzeba dopilnować znacznie większej liczby spraw niż wtedy, gdy pracuje się na etacie.

 

Rola podatku dochodowego

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca? Głównym z nich jest podatek dochodowy od uzyskanych przychodów. Może on być płacony w dwóch wariantach. Jeden z nich zakłada wykorzystanie skali podatkowej, a drugi podatku liniowego. Jeśli chodzi o to pierwsze rozwiązanie, to w zależności od tego, jak wysokie są przychody, stosuje się określoną stawkę. Kiedy nie przekraczają one poziomu 85 528 zł, stawka wynosi 18%. Natomiast od przychodów, które znajdują się powyżej tej kwoty, odlicza się podatek według stawki 32%. Można jednak także wybrać drugą opcję, czyli, jak zostało już wspomniane, rozliczanie podatku według stawki liniowej. Wynosi ona 19% i obowiązuje wszystkie przychody. Trzeba więc rozważyć swoją sytuację i zastanowić się, które rozwiązanie będzie korzystniejsze. W tym kontekście warto skorzystać z usługi, jaką jest doradztwo podatkowe.

 

Pozostałe podatki

Podatek dochodowy od uzyskanych przychodów nie jest jednak jedynym, który powinni płacić przedsiębiorcy. Spoczywa na nich również obowiązek płacenia podatku od towarów i usług, czyli tak zwanego VAT-u, a także podatku od czynności cywilnoprawnych. Ten ostatni oznacza po prostu świadczenie ponoszone w momencie zawierania różnego rodzaju umów – na przykład umów sprzedaży czy umów pożyczek. Nie jest on duży, wynosi zazwyczaj 1% lub 2%, niemniej jednak należy pamiętać o jego uiszczeniu. A oprócz tego przedsiębiorca, który posiada nieruchomości czy pojazdy, musi również płacić podatki od tych środków trwałych.

 

Podsumowując, podatków, które musi płacić przedsiębiorca, jest niemało, dlatego też za każdym razem, kiedy rozpoczyna się działalność, trzeba obliczyć, jak będą wyglądały realne zyski po odjęciu wszystkich świadczeń.