mask

Strata w podatkach – kiedy i jak odliczyć?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rozliczania się z fiskusem i odprowadzania należnych mu zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług, a także podatku dochodowego. Ponieważ kwestie związane z prawem podatkowym są skomplikowane i wymagają znakomitej znajomości przepisów, większość przedsiębiorstw korzysta z pomocy firm świadczących usługi podatkowe. W Łodzi w tym obszarze specjalizuje się biuro rachunkowe Compo System, które zajmuje się prowadzeniem ksiąg, a także przygotowaniem zeznań podatkowych oraz naliczaniem zobowiązań. Warto jednak pamiętać, że dokonywanie właściwych rozliczeń jest niezbędne zarówno przy osiąganiu zysku, jak i wykazywaniu straty. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Jak rozlicza się stratę?

Wszystkie przedsiębiorstwa mają na celu osiąganie możliwie wysokich zysków. W biznesie zdarza się jednak, że zamiast nich pojawia się strata. Z sytuacjami tego rodzaju mamy do czynienia nie tylko w przypadku rozpoczynania działalności czy wchodzenia na nowy rynek, ale także wówczas, gdy dojdzie do recesji, chwilowych problemów z utrzymaniem odpowiedniego poziomu sprzedaży, czy pojawienia się konkurencyjnych towarów lub usług. Co ważne, poniesioną stratę można rozliczać w następnych latach, zmniejszając wysokość płaconych podatków. Stratę można odpisywać w zeznaniu podatkowym przez 5 kolejnych lat.

Kiedy można odliczyć stratę?

Strata pomniejsza płacony podatek, jednak może być odliczana tylko od dochodów pochodzących ze źródła, którego dotyczyła. W przypadku podatników, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz np. stosunku pracy lub emerytury, pomniejszenie podatku jest możliwe tylko w stosunku do dochodów pochodzących z prowadzonego biznesu. W jednym roku można odliczyć stratę o wysokości do 5 mln zł, a powyżej tej kwoty jedynie jej 50%, a pozostała część przechodzi na kolejne lata.