mask

Najważniejsze zmiany w rachunkowości od 2023 roku

Wszyscy przedsiębiorcy zdążyli się już oswoić z tym, że przepisy dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości ulegają ciągłym zmianom, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług. Choć większość firm korzysta z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi podatkowe – w Łodzi taką działalnością zajmuje się choćby biuro rachunkowe Compo System – to przedsiębiorcy powinni mieć ogólne rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących regulacji, by skuteczniej zarządzać swymi biznesami. Przekonajmy się, co ma znaczenie w przypadku zmian wprowadzanych w 2023 roku.

Główne zmiany w podatku VAT od 2023 roku

Najwięcej zmian w podatkach w 2023 roku dotyczy kwestii związanych z obsługą podatku od towarów i usług. Wśród najważniejszych znajduje się m.in. wprowadzenie grup VAT dla podmiotów, które są ze sobą powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, a ponadto wydłużenie okresu, w jakim można korzystać z kas wyposażonych w elektroniczny zapis kopii. Wprowadzono też nowe zasady dotyczące zawartości pliku JPK_7, jak również zlikwidowano choćby możliwość korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie przez myjnie samochodowe, w tym również samoobsługowe. W 2023 roku pojawiły się też obniżone stawki VAT, np. przedłużono stosowanie stawki 0% na żywność, czy stawki 8% na nawozy.

Główne zmiany w podatkach dochodowych od 2023 roku

W ramach zmian w podatkach dochodowych pojawiły się m.in. nowe zasady w doliczaniu dochodów małoletnich dzieci do dochodów osiąganych przez rodziców, zwolniono z PIT dodatki wypłacane lekarzom odbywającym specjalizację oraz opodatkowano zbycie korzyści otrzymywanych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną. Zredukowano też np. możliwości odliczeń z tytułu ulgi na zabytki. Pojawiły się też choćby zmiany w zasadach stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek czy pozwolono na rezygnację przez pracowników ze stosowania podwyższonych kosztów pracowniczych.