mask

Na czym polega i kiedy jest wymagana ewidencja środków trwałych?

Prowadzenie biznesu oznacza konieczność wywiązywania się ze swoich zobowiązań podatkowych. Dla ustalenia wysokości kwot, które muszą być wpłacone do urzędu skarbowego, konieczne okaże się korzystanie z odpowiedniej dokumentacji księgowej, w której zapisywane będą dane o wszystkich przeprowadzanych operacjach gospodarczych. Wśród niezbędnych w mniejszych firmach ewidencji sprzedaży lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów kluczowa okaże się także ewidencja środków trwałych. W Łodzi kompleksowymi usługami z zakresu rachunkowości zajmuje się firma Compo System, obsługująca zarówno podmioty zobligowane do pełnej księgowości, jak i mogące używać jej form uproszczonych. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć o ewidencji środków trwałych.

Co trzeba wiedzieć o środkach trwałych?

Niemal każda firma do prowadzenia swej działalności potrzebuje odpowiedniego budynku albo lokalu, a także rozmaitych maszyn lub urządzeń, a także wszelkiego rodzaju wyposażenia. Wszystkie elementy gromadzonego majątku, których przewidywany czas użytkowania jest dłuższy niż jeden rok, są na mocy obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych. Oznacza to, że wydatki związane z ich zakupem muszą być rozliczane dzięki stosowaniu własciwej metody amortyzacji dopuszczalnej przez prawo w konkretnym przypadku. Jest ona wyliczana na podstawie kodu ułatwiającego klasyfikację poszczególnych przedmiotów i systematycznie traktowana jako koszt uzyskania przychodu.

Jak jest funkcja ewidencji środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych jest tą częścią dokumentacji księgowej, gdzie gromadzi się wszystkie dane o konkretnym środku trwałym, a także określa jego stawkę amortyzacyjną oraz zapisuje kwoty ustalane na jej podstawie. Dzięki ewidencji można określić początkową oraz bieżącą wartość księgową środka trwałego, a także poznać wysokość odpisów amortyzacyjnych, a więc tzw. umorzenie. W razie sprzedaży środka trwałego lub wycofania go z użytkowania w ewidencji umieszcza się stosowany zapis.