mask

Na czym polega ewidencja VAT?

Prowadzenie biznesu oznacza konieczność wywiązywania się z wielu obowiązków formalno-prawnych. Wśród kwestii mających największe znaczenie na szczególną uwagę zasługuje rzetelne naliczanie i terminowe odprowadzanie należności podatkowych. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego – zależnie od formy prawnej, w jakiej działa firma PIT-u lub CIT-u – jak i podatku od towarów i usług.

Ustalenie wysokości zobowiązania wymaga jednak posługiwania się odpowiednimi narzędziami księgowymi. W grę wchodzi tu w zakresie daniny dochodowej księgowość pełna lub uproszczona, a zatem podatkowa księga przychodów i rozchodów albo ewidencja przychodów dla odprowadzających podatek zryczałtowany. Podobny podział dotyczy podatku od wartości dodanej – w przypadku rachunkowości uproszczonej niezbędna będzie jednak specjalna ewidencja VAT. W Łodzi sprawami związanymi z rachunkowością firm zajmuje się Compo System, obsługująca zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki osobowe oraz kapitałowe. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć o ewidencji VAT.

Dlaczego ewidencja VAT jest potrzebna?

Podstawą do ustalenia kwoty należności w przypadku podatku VAT jest określenie wysokości podatku pobranego przy sprzedaży oferowanych towarów i usług, a także kwoty zapłaconej podczas nabywania niezbędnych towarów, surowców, usług, a także środków trwałych, wyposażenia czy rozmaitych praw lub licencji. By łatwo sprawdzić obie wielkości, wykorzystywana jest ewidencja VAT, w której rejestruje się wszystkie operacje przeprowadzane przez danego podatnika.

Jak wygląda ewidencja VAT?

Ewidencja VAT zawiera dwa zestawienia obejmujące sprzedaż oraz zakup. W obu przypadkach umieszcza się w księgach papierowych lub prowadzonych w formie elektronicznej zapisy zawierające przedmiot danej transakcji, jej kwotę, symbol pozwalający na określenie stawki, a także wysokość stawki oraz kwotę podatku. Niezbędna jest też data operacji oraz księgowania.