mask

Co warto wiedzieć o fakturach korygujących?

Prowadzenie każdego biznesu niezależnie od jego wielkości, branży czy formy prawnej wymaga dopełniania wszystkich niezbędnych formalności oraz regularnego rozliczania się z fiskusem. By możliwe było ustalenie podstawy opodatkowania, konieczne jest posługiwanie się odpowiednią dokumentacją księgową, którą dostosowuje się do skali działania konkretnego podmiotu. 

 

W przypadku większych firm funkcjonujących na podstawie kodeksu spółek w grę wchodzi pełna księgowość, a przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych, spółkach cywilnych oraz partnerskich i jawnych dopuszczalne są formy uproszczone np. księga przychodów. W Łodzi prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeniami z fiskusem oraz sprawami płacowo-kadrowymi zajmuje się Compo System. Warto jednak pamiętać, że przy wystawianiu dowodów księgowych będących podstawą do dokonywania wpisów w dokumentacji może dojść do popełnienia błędu. Przekonajmy się, co można zrobić w takiej sytuacji.

Co daje wystawienie faktury korygującej?

Wydawane dowody księgowe w postaci faktur powinny dobrze oddawać charakter zdarzenia gospodarczego, które dokumentują. Nie mogą więc zawierać błędów. Jeżeli pojawiły się one w przekazanej kontrahentowi fakturze, niezbędne okaże się wystawienie tzw. faktury korygującej. Jest ona konieczna, jeżeli rozbieżność dotyczy m.in. ceny, kwoty podatku lub zastosowanej stawki VAT. Sporządza się ją również, gdy doszło do zwrotu towaru, udzielono rabatu, opustu albo obniżono cenę. Fakturę korygującą przygotowuje zawsze jej wystawca. Alternatywą jest sporządzenie przez kontrahenta noty korygującej. Jest to dopuszczalne tylko, jeśli chodzi o błędy formalne np. podanie złego NIP-u bądź adresu. Nota musi być jednak zaakceptowana przez wystawcę faktury.

Czym charakteryzuje się faktura korygująca?

W fakturze korygującej musi się znaleźć określenie „faktura korygująca” bądź „korekta”. Niezbędne będą również wszystkie dane o transakcji, jak również przyczyny dokonywania korekty. W dokumentacji powinno się znaleźć potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.