mask

Błędnie wystawione faktury - czy można je poprawić?

Fakt zaistnienia danego zdarzenia gospodarczego jest potwierdzany dokumentem księgowym, jakim jest faktura wystawiana przez sprzedawcę. Choć powinna ona zawierać poprawne informacje, może się zdarzyć, że do jej treści wkradnie się błąd. Ze względu na to, że zapisy w księgach muszą ściśle odpowiadać rzeczywistości, niezbędna będzie poprawka. Wymaga to jednak właściwego skorygowania występujących nieścisłości. Choć proces ten jest dość prosty, w razie wątpliwości, pomocą może służyć obsługujące firmę biuro rachunkowe. W Łodzi prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeniami z fiskusem oraz sprawami płacowo-kadrowymi zajmuje się Compo System. Przekonajmy się, jakie są sposoby na dokonanie korekty faktury.

Wystawienie faktury korygującej

Podstawowym sposobem na wprowadzenie zmian do faktury jest wystawienie przez jej wystawcę faktury korygującej. Będzie ona konieczna wówczas, gdy stwierdzono pomyłkę m.in. w cenie, kwocie podatku lub zastosowanej stawce VAT. Fakturę korygującą wystawia się także, jeżeli doszło do zwrotu towaru, udzielono rabatu, opustu albo obniżono cenę. W dokumencie musi się znaleźć nazwa „faktura korygująca” bądź „korekta” oraz wszystkie prawidłowe dane o transakcji. Podaje się również przyczyny dokonywania korekty. Konieczne jest uzyskanie potwierdzenia, że nabywca otrzymał fakturę korygującą.

Wystawienie noty korygującej

Część błędów może zostać naprawiona przez odbiorcę towaru. Wiąże się to z wystawieniem noty korygującej, którą przesyła się wystawcy. Jest to dopuszczalne tylko w razie błędów formalnych, a zatem m.in. pomyłki w nazwie, adresie czy numerze NIP albo dacie wystawienia. Nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez sprzedawcę.