mask

Na czym polega przekształcenie spółek?

Przekształcenie spółki jest to proces polegający jedynie na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Spółka zachowuje swoja tożsamość oraz dalej funkcjonuje. Przy przekształcaniu często używa się zwrotów spółka przekształcona lub przekształcana. Jednak nie powstaje nowy przedmiot prawny. Najczęściej zmianę formy prawnej wymusza zwiększenie ryzyka biznesowego. A na czym dokładnie polega ten proces?

 

Jak można przekształcić spółkę

Przekształcić można wszystkie spółki prawa handlowego tzn. spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie można przekształcić spółki, która jest w likwidacji i rozpoczęła podział majątku lub gdy spółka jest w upadłości. Spółka przekształcona kontynuuje wykonywanie wszystkich umów, które zostały zawarte przed przekształceniem. Również przejmuje wszystkie zezwolenia, koncesje, ulgi, prawa i obowiązki. NIP i REGON pozostają niezmienione.

 

Dzień przekształcenia i nazwa

Za dzień przekształcenia uznaje się dzień wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy. W tym samym czasie spółka przekształcana zostaje wykreślona. Dzieje się tak, aby nie okazało się, że dwie spółki funkcjonują jednocześnie. Nazwa firmy może pozostać taka sama. Zmienia się tylko jej rozszerzenie np. z S.A na sp. z o.o. Jeśli jednak firma zdecyduje się na inną nazwę, to poprzednią musi podawać w nawiasie przez rok od przekształcenia.

 

Różnice między przekształceniem spółki, a założeniem nowej

Jednoznacznie nie da się stwierdzić co jest lepszym wyborem. Obie decyzje mają swoje wady i zalety. Proces przekształcenia spółki w inną trwa dłużej i jest zazwyczaj kosztowniejszy. Ale dzięki temu procesowi nie musimy podpisywać nowych umów, pozyskiwać zezwoleń czy koncesji.