mask

Kolejne zmiany podatkowe nadchodzące w 2022

W związku z przyjęciem przez sejm ostatecznej wersji ustawy, która w sposób znaczący zmienia rzeczywistość podatkową przedsiębiorców i płatników wynagrodzeń – poniżej krótkie zestawienie najważniejszych zmian.

 

Najważniejsze nadchodzące zmiany – składka zdrowotna

Dla wielu z Państwa zajdzie konieczność dokonania wnikliwej analizy podejmowanych działań i wyboru formy opodatkowania na rok 2022. Zacznijmy od najważniejszej zmiany: wejdą całkowicie nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Należy wskazać na brak możliwości odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. Dodatkowo nastąpi realny wzrost podatku o 4,9% - dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym, i 9% dla tych według skali. Zupełnie odmienne reguły będą zaś obowiązywały ryczałtowców i wspólników spółek komandytowych oraz jednoosobowych spółek z o.o. oraz osób na „karcie podatkowej”.


Nowe zasady dotyczą także ustalania podstawy wymiary składki na zdrowotne dla osób współpracujący, raportowania do ZUS, dla wszystkich przedsiębiorców (obowiązek comiesięcznego raportowania o dochodach). Również osoby rozliczające się według skali podatkową muszę przygotować się na nową kwotę wolną – 30 000 PLN niezależnie od wysokości dochodów, dla wszystkich – oraz nową granicę pierwszego progu podatkowego.

 

Jakie jeszcze zmiany w prawie podatkowym czekają w 2022 roku?

Wspomnieć należy także o wyłączeniu ulgi dla samotnie wychowujących dzieci rodziców (zamiast niej wprowadzona zostaje inna). Inaczej także rozliczany będzie najem prywatny (w 2022 można jeszcze zachować skalę podatkową, od 2023 wyłącznie na ryczałcie). Obowiązkowe stanie się prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji przy użyciu programu komputerowego i raportowanie na portal MF. Wprowadzona zostanie także ulga dla klasy średniej – pracownicy i przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowe – oraz dla osób powracających z emigracji, wychowujących przynajmniej czworo dzieci i rezygnujących z emerytury.


Na koniec wskażmy na pakiet sankcji za nielegalne zatrudnienie i za przyjęcie gotówki od konsumenta dla transakcji przekraczających 20 000 PLN oraz objęcie składką zdrowotną osób zatrudnionych na podstawie powołania za wynagrodzeniem. Poza tym wejdą zmiany:

  • w podatku zryczałtowanym (obniżenie stawek, wyłączenie wyboru karty podatkowe);
  • dotyczące sprzedaży rzeczy wykupionych z leasingu po 31.12.2021;
  • dotyczące wyłączenia możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych (obowiązkowo od 2023 z wyjątkami);
  • w kwotach granicznych transakcji, które muszą być zapłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego (B2B) – z 15 000 PLNna 8 000 PLN.

Wreszcie Pakiet Polska bezgotówkowa narzuci obowiązek posiadania terminala płatniczego. Nastąpią także zmiany w zasadach naliczania wynagrodzeń, zbieranych od pracowników oświadczeniach, stosowaniu kwoty wolnej, konsekwencjach błędnych oświadczeń – oraz, co prawda niewielkie, w zasadach rozliczania wspólnego małżonków i ulgi prorodzinnej oraz rehabilitacyjnej (dotyczy to już rozliczeń za 2021).

 

Jakie zmiany w prawie podatkowym czekają w 2022 roku?

Ten artykuł to krótkie podsumowanie wszystkich ważnych zmian podatkowych zapowiedzianych na przyszły rok 2022 – aby je poznać, kliknij i przeczytaj wpis.