mask

Kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Wypełnienia i złożenie korekt PIT może z pozoru wydawać się kwestią dość skomplikowaną. Choć każdy może się pomylić, wiele osób obawia się konsekwencji swojej pomyłki. Dlatego też warto dowiedzieć się, kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego.

 

Kiedy złożyć korektę PIT?

Korekta PIT to inaczej poprawa złożonej deklaracji podatkowej. Zgodnie z artykułem 81 § 1 Ordynacji podatkowej wszyscy podatnicy mają praw złożyć deklarację korygującą. Jeśli podatnik zauważy, że w zeznaniu podatkowym popełnił jakiś błąd, pomyłkę w obliczeniach, czy też błąd związany z danymi osobowymi, można dokonać korekty PIT. Wiąże się to z ponownym wypełnieniem tego samego formularza jak do wcześniej błędnie wypełnionej deklaracji PIT. Jedyną różnicą we wnioskach jest to, że należy zaznaczyć, że jest to korekta. Warto pamiętać, że istnieje jedno wykluczenie uniemożliwiające złożenie korekty PIT. Skorygowanie deklaracji PIT nie będzie możliwe, jeśli toczy się przeciwko podatnikowi postępowanie lub inna kontrola podatkowa. Taka kontrola jest przeprowadzana przez urząd skarbowy. W takim wypadku korektę tą będzie można złożyć jedynie po zakończeniu postępowania karnego.

 

Korekta PIT

Korektę zeznania podatkowego można złożyć, gdy podczas składania deklaracji popełnia się błąd formalny. Do błędów formalnych należą:

  • złożenie zeznania podatkowego na nieaktualnym druku,
  • nieprawidłowe dane osobowe podatnika lub współmałżonka,
  • dołączenie wymaganych załączników,
  • wpisanie nieprawidłowego identyfikatora podatkowego, jak NIP, PESEL,
  • błąd w adresie lub nazwie urzędu skarbowego.

Kolejnym powodem składania korekty zeznania podatkowego, są błędy kwotowe, które polegają na błędnym wpisaniu kwoty w deklaracji PIT. Do tego typu pomyłek zalicza się zaokrąglone sumy oraz pominięcie wymaganych rubryk. Zauważenie i poprawa tego typu błędów jest bardzo ważna, ponieważ takie pomyłki mogą skutkować karą za popełnienie przestępstwa skarbowego.