mask

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe to pojęcie, z którym styka się na co dzień wielu przedsiębiorców. Co jednak dokładnie ono oznacza oraz jaką pełni funkcję? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółów w tym zakresie, które zwłaszcza dla laików mogą być początkowo nieco trudne do zrozumienia.

 

Ogólna definicja cen transferowych

Ceny transferowe są cenami sprzedawanych dóbr oraz usług, które ustalane są przez podmioty powiązane. To prościej mówiąc kwota, po której konkretny podmiot sprzedaje swoje towary, usługi lub inne dobra. Czym są jednak wspomniane wcześniej podmioty powiązane? To tak naprawdę bardzo szeroka kategoria, która objęte są zarówno firmy jednoosobowe, jak i spółki biorące udział w tego typu transakcjach.

 

Wymagana przez prawo dokumentacja cen transferowych

Zgodnie z wytycznymi OECD, w naszym kraju obowiązuje szczegółowe, trójstopniowe dokumentowanie takich cen, czyli dokumentacja lokalna, grupowa, a także raportowanie wg. państw. Pierwsza ma potwierdzać, że ceny ustalono w oparciu o rynkowe warunki. Grupowa to zbiór, który odnosi się do grupy kapitałowej, a także jej struktury. Natomiast krajowe raportowanie ma zgodnie z nazwą jeszcze szerszy charakter.

 

Ceny transferowe oraz podatki

Takie ceny nierzadko są wdrażane w celu przesuwania części dochodów w ramach konkretnej grupy kapitałowej. Dzięki temu można m.in. transferować środki pieniężne między różnymi państwami, także tymi, w których dochody są opodatkowane niżej. Istotne znaczenie ma jednak to, aby w sposób prawidłowy określić ceny transferowe między podmiotami powiązanymi. Warto w tym celu wykorzystać konsultacje podatkowe lub też zasięgnąć opinii doradców finansowych zajmujących się konsultowaniem przedsiębiorstw operujących w tym zakresie.

Z kwestią cen transferowych wiąże się wiele regulacji, które muszą znać zwłaszcza przedsiębiorcy operujący na międzynarodowych rynkach (choć tak naprawdę nie tylko). Aby poznać bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie, serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami.