mask

Co warto wiedzieć o optymalizacji podatkowej?

Każdy przedsiębiorca ma prawo podejmować decyzje korzystne dla jego działalności gospodarczej. Mimo tego optymalizacja podatkowa, nadal potrafi wzbudzać kontrowersje. Tymczasem, należy pamiętać, że jest ona w pełni legalna i może obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej i pomóc zebrać oszczędności. Warto wiedzieć, czym dokładnie jest optymalizacja podatkowa. A także jakie są jej cele.

 

Czym jest optymalizacja podatkowa?

Przepisy prawa podatkowego nie określają jasno definicji optymalizacji podatkowej. Są to działania, które mają na celu zminimalizowanie obciążenia podatkowego. Są one całkowicie zgodne z prawem. Należy zaplanować i wprowadzić stosowne działania na gruncie podatkowym. Warto w tym celu skontaktować się z biurem zajmującym się doradztwem podatkowym. Taką możliwość moją np. mieszkańcy Łodzi. Wtedy działania będą dopasowane do rodzaju firmy i jej planów biznesowych.

 

Jakie są cele optymalizacji podatkowej?

Optymalizacja podatkowa to przede wszystkim podjęcie działań, które mają na celu zmniejszenie wysokości obciążeń fiskalnych, które będą najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy i jednocześnie zgodne z prawem. Żeby była ona w pełni efektywna, powinna dotyczyć wszystkich obszarów firmy: analizy przychodów i kosztów, a także analizy podatkowej z uwzględnieniem przyszłych zdarzeń gospodarczych i podatkowych.

 

Jak może wyglądać optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa składa się z szeregu działań. Dlatego można ją przeprowadzić na różne sposoby, choć poprzez: korzystanie z ulg i zwolnień, połączenie spółek, wybór korzystnej formy opodatkowania, rozliczenia kwartalne, zamiast miesięcznych, przeniesienie działalności za granicę, czy oszczędzanie podatkowe. Najlepiej zastosować kilka metod, opierając się o staranną analizę potrzeb firmy.