mask

Co powinien zawierać rejestr VAT?

Przedsiębiorcy mają szereg obowiązków związanych z prowadzeniem działalności, szczególnie w kwestii prowadzenia ksiąg podatkowych czy ewidencji środków. Właściciele firm, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od usług i towarów mają między innymi obowiązek prowadzenia rejestru VAT. Czym tak właściwie jest i jakie elementy musi zawierać?

 

Co to jest rejestr VAT?

Przez rejestr VAT należy rozumieć ewidencję sprzedaży i zakupów VAT, którą muszą prowadzić przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Prowadzenie tego rejestru jest elementem, który pomaga przygotować firmom deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego. Dzięki rejestrowi zakupów przedsiębiorca otrzymuje informacje dotyczącą wysokości podatku w konkretnym okresie rozliczeniowy. Następnie musi go rozliczyć. Ewidencja sprzedaży VAT z kolei służy obliczeniu kwoty podatku od towarów i usług, który firmy muszą przelewać na rachunek urzędu skarbowego, pod który podlegają.

 

Warto również zwrócić uwagę na formę, w jakiej ma być prowadzony rejestr VAT, co do którego zasady uległy zmianie w 2015 roku. Mowa tutaj o obowiązku prowadzenia tak zwanego Jednolitego Pliku Kontrolnego, który oprócz usprawnienia pracy ma na celu zapobieganie wyłudzeniom podatkowym. JPK to plik, który musi być zarówno prowadzony, jak i dostarczany w formie elektronicznej.

 

Z jakich elementów składa się rejestr VAT?

Obowiązkiem prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupu VAT są objęci wszyscy przedsiębiorcy z wyjątkiem tych, którzy są zwolnieni z VAT oraz wykonują prace, które są z niego zwolnione. Możemy wyróżnić kilka pozycji, które muszą się znaleźć w rejestrze VAT:

  • dane dotyczące przedmioty oraz podstawy opodatkowania,
  • kwoty podatku, które mogą zostać objęte obniżką oraz te, które nie mogą,
  • kwota podatku należnego,
  • wysokość podatku naliczonego, która obniża kwotę podatku wpłacanego na konto urzędu skarbowego albo wypłacaną przez niego.

Kwestie dotyczące obsługi księgowej firm są skomplikowane, dlatego warto skorzystać w tym zakresie ze wsparcia biura rachunkowego. Profesjonalna pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych czy wszelkich spraw pracowniczych z uwzględnieniem regularnie zmieniających się przepisów, często okazuje się nieoceniona.