Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Doradztwo rachunkowe Łódź
WYŚLIJ ZAPYTANIE

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są m.in.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w roku poprzedzającym roku uzyskały przychód netto wynoszący 2.000.000 euro w walucie polskiej. Pełne księgi rachunkowe muszą być również prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzenie księgi jest skomplikowane i wymaga dobrej znajomości prawa podatkowego, w związku z czym większość średnich i dużych przedsiębiorstw decyduje się skorzystać z obsługi biura rachunkowego. W księgach zawarte są uporządkowane chronologicznie zapisy księgowe, uwzględniające obroty i salda, a także wykaz aktywów i pasywów. Nasze działania obejmują:

 • Pełną ewidencję finansowo-księgową zgodnie z przepisami prawa bilansowego
 • Opracowanie zakładowych zasad (polityki) rachunkowości
 • Prowadzenie:
  • ewidencji VAT
  • ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Tworzenie:
  • sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, inf. dodatkowa zgodna z ustawą o rachunkowości)
  • informacji oraz deklaracji podatkowych
  • zeznań rocznych
  • sprawozdań do urzędu statystycznego i informacji do NBP
  • przygotowanie przelewów podatkowych

W ramach świadczonych przez nas usług znajduje się również prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.