Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Doradztwo rachunkowe Łódź
WYŚLIJ ZAPYTANIE

aktualności i informacje


W 2015 roku nastąpiły zmiany w prawie pracy polegające na zwiększeniu wysokości płacy minimalnej, wprowadzeniu ułatwień związanych z dostarczaniem wstępnych badań lekarskich, a także oskładkowaniem wynagrodzeń członków rad nadzorczych.
data publikacji: 2015-02-26 14:24:14
Na podstawie przepisu w ustawie PTU, od 2015 możliwe jest potraktowanie zaliczek rejestrowanych na kasie, jako przychód z działalności zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku VAT.

Poprzednio zaliczki otrzymane od osób fizycznych w różnych okresach stanowiły spory problem organizacyjny dla przedsiębiorcy. Nowe rozwiązanie ma być znaczącym ułatwieniem dla przedsiębiorców korzystających z kasy fiskalnej.
data publikacji: 2015-02-26 14:19:39
Z dniem 1 stycznia 2015 roku nastąpiły zmiany w podatkach. Na mocy nowych przepisów zmianie uległy zasady tzw. cienkiej kapitalizacji. Do kosztów uzyskania przychodu nie będą mogły być zaliczane odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych pośrednio. Do tej pory ograniczenie to dotyczyło wyłącznie podmiotów powiązanych bezpośrednio.
data publikacji: 2015-02-26 14:16:32
Do Sejmu wniesiony został rządowy projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmiany mają obejmować między innymi zasadę obliczania korekt rocznych i odliczania VAT dla celów mieszanych, a także odliczeń VAT od towarów wykorzystywanych dla celów osobistych, ulgi za złe długi, mechanizmu odwrotnego obciążenia, informacji podsumowujących, mechanizmu odpowiedzialności solidarnej.
data publikacji: 2015-02-26 14:12:51
Od 2015 roku mechanicy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, kosmetyczki nie będą miały możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Zmianie ulęgną również zasady dotyczące pozostałych podatników.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projektowane zmiany mają spowodować instalację kasy fiskalnej w każdym warsztacie samochodowym, kancelarii prawnej, gabinecie lekarskim, czy też stomatologicznym.
data publikacji: 2015-02-26 14:08:21

Konieczność instalacji kasy fiskalnej opóźnia lub eliminujeszeroki zestaw zwolnień.

By sprawdzić czy zwolnienie dotyczy danej działalnościnależy na początku upewnić się, czy podatnik nie wykonuje czynnościzobowiązujących do ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży (całości obrotu).

data publikacji: 2014-10-08 11:50:55

Od 1 kwietnia 2014roku zmianie ulegają zasady, na jakich dokumentowane muszą być czynnościopodatkowane. Po stronie nabywcy towarów lub usług zmniejsza się zakresdokumentów, które mogą ograniczyć prawo odliczania.

data publikacji: 2014-10-08 11:47:08

W jednomyślnej linii orzeczniczej organów podatkowych, zakupw systemie płatności ratalnej podlega ograniczeniom przeciwdziałającymzatorom płatniczym, przewidzianym w art. 15b ustawy o CIT.

data publikacji: 2014-10-08 11:42:58

Z dniem 1 stycznia2014 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące momentu powstawania obowiązkupodatkowego w podatku VAT. Dotyczą zarówno zasad ogólnych, jak i modyfikujądotychczasowe szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego.

data publikacji: 2014-10-08 11:35:45

W 2014 r. zmienia się zasada, zgodnie z którą przywiększości transakcji rozpoznawano podatek VAT w dacie wystawienia faktury,przy czym nie później niż 7 dni od dnia wydania towarów lub wykonania usługi.

data publikacji: 2014-10-08 11:26:04
Od stycznia 2013 r. inaczej niż dotychczas dokumentować należy otrzymanie kwoty całości lub części należności. Zmianie uległy zasady wystawiania faktur zaliczkowych.
data publikacji: 2013-02-11 09:01:57
..
data publikacji: 2013-02-11 09:00:55
Od stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących: nieodpłatne dostawy towarów zrównane z odpłatnymi, nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnymi, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.
data publikacji: 2013-02-11 08:56:47
Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady powstania obowiązku podatkowego u podatników, którzy rozliczają transakcje: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
data publikacji: 2013-02-11 08:55:16
Od 2013 r. zwrot VAT można będzie traktować jako formę zabezpieczenia kredytu bankowego. Podatnik ma prawo złożyć upoważnienie organowi podatkowemu, by ten zwrotu podatku nie dokonywał bezpośrednio na jego rachunek, lecz przekazywał go na rzecz banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
data publikacji: 2013-02-11 08:48:01
Dotychczasowe zasady rozliczeń małych podatników stosujących metodę kasową zmieniają się i uzależniają głównie od daty płatności za fakturę. Nie będzie się już liczył 90 dzień po dacie wydania towaru lub wykonania usługi.
data publikacji: 2013-02-11 08:37:59