Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Doradztwo rachunkowe Łódź
WYŚLIJ ZAPYTANIE

aktualności i informacje


Przekształcenie spółki jest to proces polegający jedynie na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Spółka zachowuje swoja tożsamość oraz dalej funkcjonuje. Przy przekształcaniu często używa się zwrotów spółka przekształcona lub przekształcana. Jednak nie powstaje nowy przedmiot prawny. Najczęściej zmianę formy prawnej wymusza zwiększenie ryzyka biznesowego. A na czym dokładnie polega ten proces?
data publikacji: 2022-04-28 20:15:20
Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, dotrzymywaniem terminów oraz podejmowaniem decyzji dotyczących księgowości i podatków. W zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa może to być mniej lub bardziej czasochłonne. Chcąc mieć pewność, że wszystkie dokumenty i procedury są właściwe i działają, jak powinny, warto skorzystać z usługi audytu podatkowego.
data publikacji: 2022-01-19 11:54:21

Ustawa z dnia 29.10. 2021 r. podpisana przez prezydenta 16.11.2021 r. wchodząca w życie od 01.01.2022 r. wprowadza wiele zmian. Poniżej przesyłam najważniejsze z krótkim omówieniem.

data publikacji: 2021-12-14 10:24:16

W związku z przyjęciem przez sejm ostatecznej wersji ustawy, która w sposób znaczący zmienia rzeczywistość podatkową przedsiębiorców i płatników wynagrodzeń – poniżej krótkie zestawienie najważniejszych zmian.

data publikacji: 2021-12-13 10:05:57
Polski system podatkowy pozwala na wybór jednej z kilku form opodatkowania przedsiębiorców. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie sposobu opłacania podatków do indywidualnych potrzeb, jednak nie zawsze możemy skorzystać z wszystkich, dostępnych rozwiązań. Wyjaśniamy, czym jest karta podatkowa i kto może płacić podatki w tej formie.
data publikacji: 2021-11-15 22:13:14
Przedsiębiorcy mają szereg obowiązków związanych z prowadzeniem działalności, szczególnie w kwestii prowadzenia ksiąg podatkowych czy ewidencji środków. Właściciele firm, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od usług i towarów mają między innymi obowiązek prowadzenia rejestru VAT. Czym tak właściwie jest i jakie elementy musi zawierać?
data publikacji: 2021-08-15 01:19:53
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to szansa na uniezależnienie się od pracodawców czy zleceniodawców, ale i wiele obowiązków. Jednym z nich jest płacenie podatków. Oczywiście w przypadku kiedy jest się zatrudnionym na umowę o pracę, również należy ponosić świadczenia na rzecz państwa. Niemniej jednak prowadząc firmę, trzeba dopilnować znacznie większej liczby spraw niż wtedy, gdy pracuje się na etacie.
data publikacji: 2021-06-25 23:32:48
Prowadzenie ksiąg rachunkowych to obowiązek wielu polskich przedsiębiorców. Osoby, które prowadzą własne biznesy, mają do wyboru: samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych lub też powierzenie tego zadania innej osobie - np. księgowemu. Warto tutaj podkreślić, że księgi rachunkowe są niezwykle istotne, gdyż zawierają wiele cennych danych dotyczących obrotów. Kto więc musi je prowadzić? Sprawdź to w naszym artykule!
data publikacji: 2021-02-16 12:08:12
Księgowość to jedna z podstawowych rzeczy związanych z prowadzeniem własnej działalności. Polega ona na rejestrowaniu odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarczej. W związku z tym bardzo ważne jest to, aby księgowość była prowadzona w sposób przejrzysty i uporządkowany.
data publikacji: 2021-01-26 12:52:04
Księgowość jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Zajmuje się rejestracją wszystkich wydarzeń finansowych dotyczących danej firmy i jako taka jest częścią składową rachunkowości. Prawo polskie zobowiązuje przedsiębiorców do zapisywania w księgach rachunkowych wszystkiego, co jest robione w ich firmach. W wyniku profesjonalnie prowadzonej księgowości powstaje przejrzysty obraz prowadzonej działalności oraz finansów przedsiębiorstwa, w którym ujęte są wszystkie wydarzenia finansowe przy zachowaniu obowiązujących przepisów. 
data publikacji: 2020-08-03 10:20:07
Środki trwałe to wszystkie elementy składające się na rzeczowe aktywa trwałe przedsiębiorstwa. Mają one (w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych) postać fizyczną, wyróżniają się długim czasem użytkowania (minimum 1 rok) i są regularnie wykorzystywane podczas pracy na własne potrzeby jednostki albo oddawane do używania innym podmiotom na mocy umowy najmu lub dzierżawy. 
data publikacji: 2020-06-10 13:31:51
Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszło kilka zmian w podatkach, o których warto wiedzieć, aby uniknąć błędów i nieprzyjemnych sytuacji. W dzisiejszym wpisie znajdziecie najważniejsze zmiany podatkowe obowiązujące od 2020 roku, o których muszą pamiętać zarówno podatnicy, jak i biura rachunkowe!
data publikacji: 2020-02-05 14:31:10
W 2015 roku nastąpiły zmiany w prawie pracy polegające na zwiększeniu wysokości płacy minimalnej, wprowadzeniu ułatwień związanych z dostarczaniem wstępnych badań lekarskich, a także oskładkowaniem wynagrodzeń członków rad nadzorczych.
data publikacji: 2015-02-26 14:24:14
Na podstawie przepisu w ustawie PTU, od 2015 możliwe jest potraktowanie zaliczek rejestrowanych na kasie, jako przychód z działalności zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku VAT.

Poprzednio zaliczki otrzymane od osób fizycznych w różnych okresach stanowiły spory problem organizacyjny dla przedsiębiorcy. Nowe rozwiązanie ma być znaczącym ułatwieniem dla przedsiębiorców korzystających z kasy fiskalnej.
data publikacji: 2015-02-26 14:19:39
Z dniem 1 stycznia 2015 roku nastąpiły zmiany w podatkach. Na mocy nowych przepisów zmianie uległy zasady tzw. cienkiej kapitalizacji. Do kosztów uzyskania przychodu nie będą mogły być zaliczane odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych pośrednio. Do tej pory ograniczenie to dotyczyło wyłącznie podmiotów powiązanych bezpośrednio.
data publikacji: 2015-02-26 14:16:32
Do Sejmu wniesiony został rządowy projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmiany mają obejmować między innymi zasadę obliczania korekt rocznych i odliczania VAT dla celów mieszanych, a także odliczeń VAT od towarów wykorzystywanych dla celów osobistych, ulgi za złe długi, mechanizmu odwrotnego obciążenia, informacji podsumowujących, mechanizmu odpowiedzialności solidarnej.
data publikacji: 2015-02-26 14:12:51
Od 2015 roku mechanicy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, kosmetyczki nie będą miały możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Zmianie ulęgną również zasady dotyczące pozostałych podatników.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projektowane zmiany mają spowodować instalację kasy fiskalnej w każdym warsztacie samochodowym, kancelarii prawnej, gabinecie lekarskim, czy też stomatologicznym.
data publikacji: 2015-02-26 14:08:21

Konieczność instalacji kasy fiskalnej opóźnia lub eliminujeszeroki zestaw zwolnień.

By sprawdzić czy zwolnienie dotyczy danej działalnościnależy na początku upewnić się, czy podatnik nie wykonuje czynnościzobowiązujących do ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży (całości obrotu).

data publikacji: 2014-10-08 11:50:55

Od 1 kwietnia 2014roku zmianie ulegają zasady, na jakich dokumentowane muszą być czynnościopodatkowane. Po stronie nabywcy towarów lub usług zmniejsza się zakresdokumentów, które mogą ograniczyć prawo odliczania.

data publikacji: 2014-10-08 11:47:08

W jednomyślnej linii orzeczniczej organów podatkowych, zakupw systemie płatności ratalnej podlega ograniczeniom przeciwdziałającymzatorom płatniczym, przewidzianym w art. 15b ustawy o CIT.

data publikacji: 2014-10-08 11:42:58

Z dniem 1 stycznia2014 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące momentu powstawania obowiązkupodatkowego w podatku VAT. Dotyczą zarówno zasad ogólnych, jak i modyfikujądotychczasowe szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego.

data publikacji: 2014-10-08 11:35:45

W 2014 r. zmienia się zasada, zgodnie z którą przywiększości transakcji rozpoznawano podatek VAT w dacie wystawienia faktury,przy czym nie później niż 7 dni od dnia wydania towarów lub wykonania usługi.

data publikacji: 2014-10-08 11:26:04
Od stycznia 2013 r. inaczej niż dotychczas dokumentować należy otrzymanie kwoty całości lub części należności. Zmianie uległy zasady wystawiania faktur zaliczkowych.
data publikacji: 2013-02-11 09:01:57
Od stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących: nieodpłatne dostawy towarów zrównane z odpłatnymi, nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnymi, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.
data publikacji: 2013-02-11 08:56:47
Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady powstania obowiązku podatkowego u podatników, którzy rozliczają transakcje: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
data publikacji: 2013-02-11 08:55:16
Od 2013 r. zwrot VAT można będzie traktować jako formę zabezpieczenia kredytu bankowego. Podatnik ma prawo złożyć upoważnienie organowi podatkowemu, by ten zwrotu podatku nie dokonywał bezpośrednio na jego rachunek, lecz przekazywał go na rzecz banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
data publikacji: 2013-02-11 08:48:01
Dotychczasowe zasady rozliczeń małych podatników stosujących metodę kasową zmieniają się i uzależniają głównie od daty płatności za fakturę. Nie będzie się już liczył 90 dzień po dacie wydania towaru lub wykonania usługi.
data publikacji: 2013-02-11 08:37:59